Ny överantikvarie på Riksantikvarieämbetet

Regeringen har beslutat att utse Christina von Arbin, arkitekt SAR, till ny överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Hon tillträder sin nya befattning den 11 september och är förordnad under två år.

Christina von Arbin är 57 år och för närvarande stabschef på Riksantikvarieämbetet. Efter sin arkitektexamen på KTH 1967 har hon arbetat som privatpraktiserande arkitekt och inom byggnadsforskning på SIB. Till Riksantikvarieämbetet kom Christina von Arbin första gången 1971. Efter en tvåårig tjänst som programsekreterare på SAR, återvände hon till Riksantikvarieämbetet 1990, först som chef för byggnadsavdelningen och därefter som stabschef.

Christina von Arbin efterträder överantikvarie Keith Wijkander, som nyligen utsågs till överintendent och chef för Statens Sjöhistoriska museer.

(2000-08-24)