Ylva S Sjöstrand ser ett värde i det andra kastar. I sin avhandling beskriver hon hur hanteringen av avfall i Stockholm har förändrats under 1900-talet. I dag tog hon emot Cliopriset, som delas ut av den historiska bokklubben Clio och Svenska Dagbladet. [SvD]

https://www.svd.se/arets-cliopristagare-ar-en-drottning-av-avfall