Svenska Migrationscentret i Karlstad tar över Svenska Emigrantinstitutets verksamhet i Karlskrona. Det fanns en risk att verksamheten – med material om migration mellan Sverige och Tyskland – hade avvecklats. [HD]

https://www.hd.se/2014-03-27/tar-over-hotad-verksamhet