Årets museum 2019 i Funäsdalen, Lund eller Umeå

Fjällmuseet. Foto: Lasse Johansson.; Skissernas Museum. Foto: Johan Persson; Kvinnohistoriskt museum.

Fjällmuseet. Foto: Lasse Johansson; Skissernas Museum. Foto: Johan Persson; Kvinnohistoriskt museum.

Härjedalens Fjällmuseum i Funäsdalen, Skissernas Museum i Lund och Kvinnohistoriskt museum i Umeå är nominerade till utmärkelsen Årets museum. Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom priset som delas ut i Östersund i april.

– Med Årets museum vill vi uppmärksamma museer som är nyskapande, som har ett stort genomslag hos publiken och som bidrar till bilden av de svenska museerna som angelägna och självständiga, säger Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Alla har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM och övriga kultursektorn. Bland de föreslagna kandidaterna har juryn nominerat tre finalister som man nu kommer att besöka för att få bättre inblick i deras respektive verksamheter. Juryn granskar museernas förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet. Museets genomslag hos publiken och mervärdet för museisektorn har också stor betydelse för bedömningarna.

– De tre nominerade har visat prov på framgång i sin förmåga att lyfta viktiga och aktuella samtidsfrågor. Med sitt kvalitativa innehåll är de inspiratörer för hela Museisverige, säger Pontus Forslund som är ledamot av styrelsen för svenska ICOM.

Vinnaren av Årets museum 2019 tillkännages under Museernas Vårmöte i Östersund den 9 april. Vandringspriset, som består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom, delas ut av kulturminister Amanda Lind. Förra året utsågs Göteborgs konstmuseum till Årets museum 2018.

Juryns motiveringar:

Härjedalens Fjällmuseum, Funäsdalen
Genom att granska fördomar och medvetet utmana den tillrättalagda berättelsen om närområdet har Härjedalens Fjällmuseum lyft fram en mångfald av tidigare osynliggjorda perspektiv och vidgat bilden av fjällvärlden och Härjedalen. Med förtroende och tilltro till publiken visar museet att innovativ och inkluderande museiverksamhet kan bedrivas med småskalig organisation och är en inspiratör för landets mindre museer.

Skissernas Museum, Lund
Skissernas Museum visar prov på hur ett strategiskt helhetsperspektiv ser ut i teori och praktik. Med den konstnärliga processen i fokus skapas ett imponerande publikt utbud som lockar både nya och bekanta målgrupper. I utställning och pedagogiskt program adresseras flera aktuella och relevanta samtidsfrågor som makt och klimat. Museet har etablerat sig som en mötespunkt där kreativiteten får ta plats i ett socialt sammanhang.

Kvinnohistoriskt museum, Umeå
Kvinnohistoriskt museum har etablerat sig som en offensiv och nyskapande arena för kunskapsförmedling och debatt. Genom att skapa trygga rum kan forskning om makt, historia och kön lyftas fram och tankar, idéer och metoder stimulera till aktivt deltagande kring ett immateriellt kulturarv. Diskussionen om inkludering och exkludering i ett demokratiskt samhälle bidrar till att understryka museets roll som stimulerande mötesplats.

Juryn för Årets museum består av Isabella Nilsson, ständig sekreterare i Konstakademin, styrelsen för Sveriges Museer; Pontus Forslund, enhetschef Administration & Fastighet, Sektor Museer, Göteborg, styrelsen för Svenska ICOM; Anna Hyltse, t f chef för Göteborgs konstmuseum; Liv Ramskjaer, generalsekreterare Norges museumsförbund.

International Council of Museums (ICOM) är en organisation för museer och museianställda, bildad 1946, med formell status inom UNESCO. Svenska ICOM-kommittén har drygt 900 individuella och institutionella medlemmar.

(2019-03-05)