Årets nordiska utställning utsedd

Nordiska kulturfondens styrelse har utsett utställningsprojektet med arbetstiteln Då Norden kom till Kongo och Kongo kom till Norden till årets nordiska utställning. Huvudansökare är Etnografiska museet i Stockholm som nu beviljats 3 miljoner danska kronor.

Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan de etnografiska museerna i Oslo och Stockholm, Nationalmuseet i Köpenhamn, Finlands Nationalmuseum och Riksutställningar i Sverige. Nordisk Museikommitté har fungerat som bedömningsinstans i värderingen av ansökningarna.

Med satsningen Årets nordiska utställning vill Nordiska kulturfonden vartannat år göra en kraftsamling och bevilja ett särskilt bidrag till ett extraordinärt samnordiskt utställningsprojekt. Bidraget kan sökas av ett eller flera museer i Norden. Utställningens tema skall ha ett nordiskt perspektiv och vända sig till en bred publik.

Projektet skall på ett eller annat sätt omfatta minst tre och helst fler nordiska länder/självstyrande områden och utställningen skall visas i minst två nordiska länder.

(2003-12-09)