Artificiell intelligens öppnar upp arkiven

Nu presenterar Riksarkivet de första resultaten från ett projekt som gör arkivmaterial tillgängligt på helt nya sätt. Med hjälp av kunniga deltagare från allmänheten har datamodeller skapats som maskinellt tolkar och transkriberar äldre handskrivna texter. De första resultaten avser polisrapporter från Göteborgs poliskammares detektiva avdelning 1868–1902.

Läs mer på Riksarkivet

(2021-02-06)