Livrustkammarens Vänners första stipendium

Den 6 november mottog Karin Tegenborg Falkdalen Livrustkammarens Vänners första stipendium på 20 000 kronor för sin avhandling Kungen är en kvinna. Retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid.

Karin Tegenborg Falkdalen är forskare vid Umeå universitet där hon i våras lade fram den vinnande avhandlingen som nu också ger henne stipendiet från Livrustkammarens Vänner.

I sin avhandling behandlar hon tiden från 1544 till 1720 och de två regerande drottningarna Kristina (1632–1654) och Ulrika Eleonora den yngre (1719–1720). Särskilt intresse ägnas två frågor: vilka problem och vilka möjligheter förknippades med en kvinnlig monark och hur har en kvinnlig monark berättigats respektive kritiserats.

I slutet av avhandlingen berör Karin Tegenborg Falkdalen även den debatt som föregick införandet av den nu gällande successionsordning som innebär att äldsta barn oavsett kön ärver tronen.

Föreningen Livrustkammarens Vänner bildades för två och ett halvt år sedan. På museets 375-års dag den 18 mars i år instiftades Livrustkammarens Vänners stipendium med avsikt att öka kunskapen om Sveriges historia och uppmuntra forskning och intresse kring ämnen som ligger i anslutning till museets samlingar.

(2003-11-07)