Åtta av tio skåningar tycker att museer är viktiga

Drygt 50 procent av skåningarna gör minst ett årligt museibesök och en av tio går på museum varje månad. Var tionde uppfattar museerna som ”trista och dammiga”. Det visar en ny Temoundersökning.

Mer än hälften av de tillfrågade söker information om museer i tidningar och tidskrifter. När det gäller information om kulturmiljöer vänder sig en fjärdedel till turistinformation, guider och reseledare och lika många till Internet. Så många som en tredjedel söker information om arkeologiska utgrävningar på Internet.

Malmö Museer är det mest kända museet i Skåne. Drygt 60 procent nämnde spontant museet när de tillfrågades om museer i Skåne. Därefter är Kulturen i Lund mest känt och på listans tredjeplats kommer Regionmuseet Kristianstad. Tillfrågade om de känner igen namnet på olika namngivna museer i Skåne kände däremot flest till Kulturen i Lund.

Drygt fyra av tio säger sig känna till begreppet kulturmiljö. Mer än en tredjedel av de intervjuade är intresserade av att besöka arkeologiska utgrävningar.

Undersökningen Attityder till kultur 2003 har gjorts av Temo på uppdrag av Agenda kulturarv i Skåne, Malmö Museer, Kulturen i Lund, Regionmuseet Kristianstad och Malmö Kulturmiljö. Den bygger på 509 telefonintervjuer som genomfördes över hela Skåne under juli och augusti 2003.

(2003-11-10)