Ärkebiskop Absalon av Lund

Roskilde Museum uppmärksammade 1996 ärkebiskop Absalon av Lund med en välbesökt utställning och boken Absalon, fædrelandets fader. Samtidigt arrangerade museet i samarbete med Köpenhamns universitet ett tvärfackligt symposium om Absalon och hans sekreterare och historieskrivare Saxo. Inläggen vid detta symposium föreligger nu på engelska i boken Archbishop Absalon of Lund and his World.

Ärkebiskop Absalon (1128–1201) av Hvideätten var sin tids mäktigaste man i Danmark näst efter kungen, lika betydelsefull som kyrkofurste, kunglig rådgivare, härförare, godsägare och litterär mecenat. Absalon studerade i Frankrike och hade livet igenom goda internationella förbindelser. På ett europeiskt plan har han jämförts med kejsar Fredrik Barbarossas och kung Filip Augusts av Frankrike mäktiga andliga rådgivare. Liksom dem hade Absalon kontakt med sin tids mest betydande författare, inte minst den likaledes internationellt orienterade Saxo Grammaticus. Saxo skrev sin danska historia på latin, den tidens gemensamma europeiska språk, för att säkra en större spridning, och förutom att ge en något skönmålad framställning av Danmarks ärorika historia göra han också mycket för att framhäva Absalons bedrifter.

I denna nya bok ger framträdande medeltidsforskare sin syn på olika sidor av Absalons sammansatta personlighet och på hans bakgrund. Bidragen sträcker sig från en översikt över Hvideättens vidsträckta godsinnehav till Absalons förhållande till samtidens religiösa pionjärer. I centrum står Absalons roll som statsman och som samlingspunkt för ärkebiskopshovets litterära miljö.

Karsten Friis-Jensen & Inge Skovgaard-Petersen (red):
Archbishop Absalon of Lund and his World
Roskilde Museums Forlag
193 sidor, häftad
Utkom 2000