Parkstaden Stockholm

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner, fram till 2030 planeras bostäder för cirka en halv miljon människor. För att uppnå detta mål kommer stadsbilden att förändras, men ambitionen är samtidigt att behålla Stockholms identitet – en stad med gröna lungor, blått vatten, attraktiv bebyggelse och effektiv infrastruktur.

Men vem är det som bestämmer över stadens utveckling och gröna rum? Hur ser ett hållbart byggande ut? Och inte minst, hur påverkas byggandet av landskapet och hur påverkar byggandet i sin tur landskapet? I Samfundet S:t Eriks årsbok 2017 medverkar ett tjugotal skribenter – arkitekter, stadsplanerare, politiker, byggherrar – som utifrån sina verksamheter lyfter fram vikten av stadens landskap och gröna rum.

Ann Pålsson (redaktör):
Parkstaden. Stockholms landskap och stadens rum
Samfundet S:t Erik/Historiska Media
Utkom 2017