Husbyggande i Östra Mellansverige 750–1100

Bokomslaget

Årtusendens byggnadssätt med inre rader av bärande stolpar avlöstes under vikingatiden successivt av hus med bärande ytterväggar, först med ramverk och senare med knuttimring. Boken beskriver och analyserar dessa förändringsprocesser och deras olika förutsättningar och förlopp med inneboende drivkrafter och impulser utifrån. Ramverk utan jordgrävning uppträdde och blev vanligt betydligt tidigare i mellersta och norra Sverige än i Sydskandinavien.

Boken Husbyggande i Östra Mellansverige 750–1100 e. Kr. behandlar Mälardalen, men jämförelser görs också med Östergötland, Dalarna och Norrland, och för knuttimringens del med det ryska området och med Norge.

Karin Rosberg är arkitekt och forskar om vikingatida byggnadsskick i Mälardalen, främst teknik och form.

Karin Rosberg:
Husbyggande i Östra Mellansverige 750–1100 e. Kr.
Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
Utkom 2019