Sagas svärd på plats i Jönköpings läns museum

Sagas svärd placeras i montern. Foto: Jönköpings läns museum

Sagas svärd placeras i montern. Foto: Jönköpings läns museum

Det järnålderssvärd som 8-åriga Saga Vanecek hittade i sjön Vidöstern utanför Värnamo 2018 har nu placerats i en monter på Jönköpings läns museum. Svärdet ska vara en del av utställningen Kampen i tiden som öppnar i november och som ska visa Jönköpings läns historia.

Svärdet är 80 centimeter långt och har ett snidat trähandtag. Svärdsskidan har kol 14-daterats till tidsintervallet 650–770 e.Kr. Stilmässigt hör svärdet hemma spannets äldre del, det vill säga senare delen av 600-talet eller början av 700-talet.

(2020-06-18)

Se även Sagas bad slutade med ett spektakulärt fynd (2018-10-04) och Skidan till Sagas svärd daterad till vendeltid (2018-12-26)

Foto: Conchi Gonzalez/Jönköpings läns museum

Foto: Conchi Gonzalez/Jönköpings läns museum