På Lurö i Vänerns skärgård pågår i två veckor framöver arkeologiska utgrävningar. Målet är att hitta och undersöka vikingatida och medeltida boplatser på ön och enligt Hans Olsson, arbetsledande arkeolog, har det börjar riktigt bra. [SR Värmland]

https://sverigesradio.se/artikel/3930154