Yvonne Hirdman får Hertig Karls pris

Det blir Yvonne Hirdman som i år får ta emot historiepriset Hertig Karls pris. Hon är välkänd historiker, forskare och författare. Priset delas ut i samband med Hertig Karls marknad i Nyköping den 28 augusti av Sörmlands museum och Nyköpings kommun.

Yvonne Hirdman får priset för sin forskning och sina böcker som på olika sätt belyser modern historia, med tonvikt på kvinnohistoria, genushistoria och arbetslivshistoria. Hon har varit professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet och professor i genushistoria vid Stockholms universitet. Nu är hon knuten till såväl Stockholms universitet som Södertörns högskola i Stockholm. Hon har skrivit ett femtontal böcker.

De två senaste i bokraden har varit biografier. Det tänkande hjärtat. Boken om Alva Myrdal kom 2006 och tidigt i år kom Den röda grevinnan. En europeisk historia där Yvonne Hirdman försöker lägga samman pusselbitarna, fragmenten av mamman Charlottes äventyrliga liv och forma dem till ett stycke historia. På samma gång tar hon med läsaren på en spännande vandring rakt in i den europeiska historien. Storpolitik på högsta nivå och mammans liv har väldigt mycket med varandra att göra.

Andra böcker ur hennes omfångsrika produktion är Gösta och genusordningen, Feministiska betraktelser. Den kom ut 2007 och handlar om hur världen formats av att mannen gjorts till norm för vår uppfattning om hur saker och ting ska vara. Hirdman är även ansvarig för volym 7 i Norstedts nya serie Sveriges historia.

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris. Summan är 50 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och det är en oberoende kommitté bestående av fyra sakkunniga personer som väljer. Det delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. Hertig Karls pris instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Priskommittén: docent Kirsti Niskanen (ordförande i Svenska Historiska Föreningen under 2009), överintendent Agneta Lundström, professor Lars Nilsson och professor em. Jarl Torbacke.

Hertig Karls pris har tidigare tilldelats:

2009: Bo Eriksson
2008: Eva Österberg
2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit

(2010-08-22)