Rosendals slott i Skåne förblir byggnadsminne efter beslut i länsrätten. Det är ägarfamiljen Bennet som har begärt att  byggnadsminnesförklaringen av renässansslottet skall hävas. [HD]

https://www.hd.se/2008-06-20/rosendals-slott-forblir-byggnadsminne