Arkeologerna återvänder till Närkes största järnåldersgravfält

Utgrävningen vid Nalaviberg och Broby hösten 2018. Foto: Martin Edlund/Örebro läns museum

Utgrävningen vid Nalaviberg och Broby hösten 2018. Foto: Martin Edlund/Örebro läns museum

Under hösten 2018 genomfördes en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält som finns vid Nalaviberg och Broby i Viby socken, väster om Hallsberg. Undersökningen gjordes för att rädda och tillvarata kunskap och föremål från flera skadade gravar i kanten av gravfältet. Nu återvänder Arkeologigruppen och länsmuseet till platsen för att fortsätta arbetet.

Länsmuseets arkeolog Martin Edlund jobbar med att göra grävningarna publika för allmänheten, med visningar och skolverksamhet. Han kommer att berätta om den pågående undersökningen och visa vad som hittats i de undersökta gravarna. Han visar också olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det kommer också att erbjudas ”prova-på aktiviteter” för skola och grupper med möjlighet till att få se hur gravar undersöks, att prova arkeologens utrustning och att titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria.

Gravfältet består av mer än 200 synliga gravar med runda och kvadratiska stensättningar, högar och resta stenar. Tidigare undersökningar av gravar visar att de innehåller brända ben, keramik från kärl och dräktföremål som kan dateras till både äldre och yngre järnålder. Under gravarna finns även härdar och kokgropar från andra gravar och boplatser.

Gravfältet ligger på en drumlinrygg med naturreservaten Broby, Nalaviberg och Oxaryggen. Inom naturreservaten finns även husgrunder, stenmurar och odlingsrösen, öppna ängs- och betesmarker med stora ekar och lövträd, hassel och ängsblommor samt ovanliga svampar och insekter.

(2019-05-03)

Se även Närkes största gravfält grävs ut i höst (2018-09-18)