Unikt krucifix från 1100-talet hittat i Malmö

Det romanska triumfkrucifixet som påträffats vid utgrävningar i Malmö. Foto: Jenny Thornell

Foto: Jenny Thornell

Ett romanskt triumfkrucifix från omkring år 1100 har hittats av Malmö Kulturmiljö vid arkeologiska utgrävningar i Malmö. Krucifixet är av brons och cirka 1 decimeter högt. Det påträffades i en landsbygdsmiljö, vilket är mycket ovanligt, och åldern och bevarandegraden gör det till ett mycket speciellt fynd.

På platsen där utgrävningarna just inletts har arkeologerna konstaterat att det funnits två gårdar, den äldsta från omkring 1050. Fram till början av 1800-talet har husen rivits och byggts upp igen på olika ställen. Krucifixet har överlämnats till Malmö Museer för rengöring och det kommer så småningom att ställas ut där, rapporterar TV 4 Öresund.

Exakt var fyndet gjordes hålls hemligt för att inte locka skattsökare till utgrävningen.

(2002-06-12)