Dag Hammarskjölds Backåkra renoveras

Svenska Turistföreningen får en miljon kronor i bidrag från regeringskansliet för att renovera Dag Hammarskjölds Backåkra. Renoveringen genomförs inför 100-årsminnet av hans födelse nästa år då en rad aktiviteter planeras för att hedra hans minne.
Dag Hammarskjölds Backåkra är en gård på Österlen i Skåne som förvärvades av Dag Hammarskjöld och genom testamente tillföll Svenska Turistföreningen efter hans död 1961. På gården finns ett museum som dels rymmer en utställning om Hammarskjöld, dels en mängd föremål från hans samlingar. Nu skall gården få en ansiktslyftning. Upprustningen består bland annat av att el- och teleutrustningen ska moderniseras, byggnader och möbler ska renoveras, ny konferensutrustning skall köpas in och diverse trädgårdsarbeten skall genomföras.

Under jubileumsåret 2005 kommer en rad projekt att genomföras. Den stora händelsen blir en minneshögtid på Backåkra på Dag Hammarskjölds födelsedag den 29 juli. Högtiden är öppen för allmänheten och kommer att bestå av olika anföranden, musik och kulturella inslag. Bland övriga jubileumsaktiviteter märks en nationell konferens om global säkerhet och FN i Stockholm, en bok om Hammarskjöld och hans politiska arv och en internationell vandringsutställning.

Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare 1953-1961. Han har en stark koppling till Svenska Turistföreningen i vars styrelse hans satt i 20 år. Förutom museet används Dag Hammarskjölds Backåkra bland annat till konferens och som semesterbostad för medlemmarna i Svenska Akademien. Mer om Hammarskjöld och jubileumsåret finns att läsa på en ny hemsida.

(2004-10-22)