Arkeologerna kommer inte att räcka till för Ostlänken

Arkeologer på utgrävningen i Sigtuna. Foto: Arkeologerna/Statens historiska museer

Arkivbild: Arkeologerna/Statens historiska museer

Alla landets fältarkeologer kommer att behövas vid utgrävningarna för Ostlänken och frågan är om ens det räcker. Den 16 mil långa järnvägssträckan mellan Järna och Linköping har visat sig innehålla fler fornlämningar än vad man tidigare har trott.

Läs artikeln på P4 Östergötland

(2020-01-02)