Frövifors Pappersbruksmuseum är Årets Arbetslivsmuseum 2021

Frövifors Pappersbruksmuseum. Foto: Nicklas Tolonen

Frövifors Pappersbruksmuseum. Foto: Nicklas Tolonen

Frövifors Pappersbruksmuseum har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2021. ”Med utgångspunkt i människors berättelser möjliggörs en rik pedagogisk verksamhet och många samarbeten med både lokala och internationella aktörer”, skriver prisjuryn. Pappersbruksmuseet grundades 1984 och är inrymt i brukets ursprungsmiljö.

– Känns verkligen som ett erkännande för att det arbete vi utför uppskattas, säger museichef Mikael Tiderman.

Sverige har cirka 1 500 arbetslivsmuseer runt om i hela landet. De förvaltas till stor del av ideellt engagerade människor som har specialkunskaper om den specifika historien de berättar om. Varje år utses ett av dem till Årets Arbetslivsmuseum som inspirationskälla för alla arbetslivsmuseer.

Bland årets nominerade arbetslivsmuseer fanns även Gislaveds Industrimuseum och Bruzaholms Bruksmuseum med i slutomgången, men vinnare blev alltså till slut Frövifors Pappersbruksmuseum.

Juryns motivering lyder:
”På Frövifors Pappersbruksmuseum kan du uppleva en av Sveriges viktigaste näringar på ett spännande och annorlunda sätt. Omgärdad av gigantiska pappersmaskiner vandrar du här genom historien i en miljö som fortfarande i högsta grad är levande och dynamisk. Frövifors museiförening, tillika grundare, spelar en aktiv och engagerad roll i att förmedla fascinerande kunskap om arbetslivs-, pappers- och förpackningshistoria. Med utgångspunkt i människors berättelser möjliggörs en rik pedagogisk verksamhet och många samarbeten med både lokala och internationella aktörer.”

Museichef Mikael Tiderman tog glatt emot nyheten:

– Det är med stor glädje och stolthet som jag har mottagit beskedet om att Frövifors Pappersbruksmuseum har tilldelats utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2021! Vi har som museiverksamhet en tydlig vision hur vi vill utvecklas och växa i framtiden.

Frövifors Pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun grundades 1984 och öppnade två år senare. Det är inrymt i byggnaderna i den ursprungliga miljön. Bruket är beläget vid vatten och har sedan 1500-talets järnhantering haft stor betydelse för bygden. Frövifors Pappersbruksmuseum ligger i anslutning till dagens moderna massa- och kartongfabrik. Besökarna får ta del av brukets fängslande historia; en viktig pusselbit i berättelsen om de näringar som lagt grunden till det välstånd Sverige har idag.

– Frövifors som plats har en naturlig koppling till papprets historia och samtid. Vår vision är att stärka museets position som ett svenskt papperscentrum. En plats där vårt gemensamma kulturarv levandegörs, inte minst till en yngre publik. En plats där kunskap kan spridas och utbytas, och materialet papper kan utforskas exempelvis inom samtidskonsten. En utmärkelse som denna ger självklart ännu mer energi till oss som arbetar med museiverksamheten och känns verkligen som ett erkännande för att det arbete vi utför uppskattas. Ett stort varmt tack!, säger Mikael Tiderman.

Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet. Priset består av 25 000 kronor, en emaljskylt och äran. Prisutdelning sker hos Frövifors Pappersbruksmuseum när så är möjligt med hänsyn till rådande rekommendationer.

Årets arbetslivsmuseum
2020: Statarmuseet i Skåne
2019: The Glass Factory – Glasmuseet i Boda
2018: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
2017: Svenska Skoindustrimuseet
2016: Gotlandståget
2014: Borgquistska hattmuseet
2013: Ångaren Trafik
2012: Qvarnstensgruvan i Lugnås
2011: Jädraås-Tallås Järnväg
2010: Skebobruks Museum

(2020-09-23)