Omstridda stenar på Österlen

Ales stenar på Österlen är en av våra mest spektakulära och omdiskuterade kvarlevor från forntiden. De 59 stenblocken lockar varje år 750 000 turister och har utlöst en hätsk strid mellan vetenskapliga skrån. Är det en gravsättning från vikingatiden eller en solkalender från bronsåldern?

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2009-08-23)