Arkeologerna söker efter Åmåls medeltida kyrka

Vy över Åmål. Foto: Marcus Reidevall

Vy över Åmål med gamla kyrkan i förgrunden. Foto: Marcus Reidevall

I slutet av april ska arkeologer från Lödöse museum tillsammans med Åmålsortens hembygdsförening försöka hitta Åmåls medeltida kyrka. Den finns beskriven i flera historiska texter, men exakt var den låg är ännu inte klarlagt.

– Den som gräver får se, säger arkeologen Anton Lazarides.

Åmåls kyrka, som i dag används av Åmåls församling, ligger på berget norr om torget. Den byggdes i början av 1800-talet på en helt ny kyrkplats efter en stadsbrand. På den äldre kyrkplatsen, vid Åmålsåns mynning, ligger en stenkyrka. Det är Åmåls gamla kyrka, byggd 1669. Den ägs av kommunen och används inte längre för kyrklig verksamhet.

Men det har funnits en tredje, ännu äldre kyrka. Flera historiska källor beskriver en medeltidskyrka, troligtvis en stavkyrka av trä. I ett protokoll från en sockenstämma 1670 finns en notering om att Åmåls församling kallades samman för att riva den, för att använda materialet till inredning i den då nybyggda stenkyrkan.

– Stavkyrkor var vanliga under medeltiden, men tyvärr finns nästan inga kvar i Sverige. De flesta har brunnit upp eller rivits, precis som här, säger Margareta Nilars från Åmålsortens hembygdsförening, som är biträdande projektledare för utgrävningen.

Någonstans på den äldre kyrkplatsen har den legat och en markradarundersökning från förra året visar spår efter en byggnadsgrund intill Åmåls gamla kyrka.

– Vi vet inte om det faktiskt är den omtalade medeltidskyrkan. Formen och platsen är dock lovande tecken på en kyrkobyggnad, säger Anton Lazarides, arkeolog på Lödöse museum och projektledare för den arkeologiska insatsen.

Den 24–28 april kommer en grupp arkeologer att gräva för hand, med spadar, hackor och skrapor. Det är svårt att veta i förväg vad de kan tänkas hitta, men Anton Lazarides hoppas på fynd som kan placera medeltidskyrkan på just den platsen.

– Det hade varit häftigt, till exempel om vi hittar kyrkliga föremål, medeltida gravar eller delar av koret. Men det kan också visa sig vara en helt annan byggnad, säger Anton Lazarides.

(2023-04-16)