Att bli konstnär på 1880-talet

Under 1880-talet blev nordiska kvinnliga konstnärer alltmer synliga på konstscenen, samtidigt som de verkade inom en nästan uteslutande manlig sfär. Paris blev deras konstnärliga centrum, där de byggde sina egna nätverk, ställde ut sina verk, blev eftertraktade konstnärer och fick kritiskt erkännande för sitt arbete.

Genom fördjupade analyser av utvalda målningar utforskar konsthistorikern Carina Rech i avhandlingen Becoming Artists hur nordiska kvinnliga målare presenterade sig själva och varandra i sina yrkesroller, hur de lanserade sina verk, övervann hinder och skrev in sig i konsthistorien. Den belyser vänskapens, gemenskapens och samarbetets inverkan på kvinnornas själviscensättning och studerar ateljéns symboliska betydelse som ett eget rum.

Avhandlingen bygger på omfattande opublicerade arkivkällor och erbjuder nya perspektiv på konstnärer som Julia Beck, Hanna Hirsch-Pauli, Asta Nørregaard och Bertha Wegmann.

Carina Rech:
Becoming Artists. Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s
Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Disputation: 4 juni 2021