Arkeologi på Gotland 2

Gotland har varit och är fortfarande central för arkeologisk forskning i Sverige. De lämningar och fyndmaterial som framkommit ur den gotländska jorden under de senaste hundra åren har varit omfattande. Materialet utgör en rikedom och erbjuder en fantastisk källa för arkeologisk forskning för att erhålla nya rön och vara till nytta i olika samtida lokala, regionala och globala sammanhang.

På Gotland finns sedan ett 20-tal år tillbaka en av landets största arkeologiska grundutbildning. Utbildningen startades i samarbete med Stockholms universitet och sedermera som självständig enhet vid Högskolan på Gotland intill samgåendet med Uppsala universitet 2013. Arkeologiska forskningsutgrävningar har under de senaste 30-tal åren också bedrivits som utbildningsprojekt inom Högskoleutbildningen och inom ramen för Gotlands läns folkhögskola. Allt detta har naturligtvis genererat en mängd arkeologisk och osteologiskt fyndmaterial. Detta har också lett fram till en mängd publikationer, akademiska uppsatser och ett antal doktorsavhandlingar.

Under 1979 utkom publikationen Arkeologi på Gotland under fil.dr Waldemar Falcks redaktörskap. Denna bok ger kortfattade glimtar och en samlad bild av de undersökningar som bedrevs under vägnätets utbyggande på Gotland under 1950-, 1960- och 1970-talen och spänner över alla arkeologiska tidsperioder. Arkeologisk forskning på Gotland har publicerats under 2000-talet i två antologier men dessa har främst inriktat sig på vikingatid och medeltid.

Det har under de senaste tjugo åren skett mycket ny forskning och en mängd arkeologiska undersökningar behöver nu läggas till de tidigare forskningsinsatserna och kanske även utmana de tidigare resultaten.

Under en tredagarskonferens hösten 2016 bjöd Campus Gotland in forskare från hela landet som bedrivit eller bedriver forskning på gotländskt arkeologiskt och osteologiskt material. En viktig del utgör också de projekt som genomförts i Högskolan på Gotlands, Gotlands läns folkhögskola och Gotlands Museums regier. Ansvaret för konferensen var Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet Campus Gotland i samarbete med Gotlands Museum. Konferensens presentationer finns nu i publikationen Arkeologi på Gotland 2. Tillbakablickar och nya forskningsrön.

Paul Wallin & Helene Martinsson-Wallin (redaktörer):
Arkeologi på Gotland 2. Tillbakablickar och nya forskningsrön
Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet/Gotlands Museum
Utkom 2017