Överallt i vårt landskap finns de – spåren. Stora kasernområden, övningsfält, byggnader, ståtliga minnesmärken och militärmuseer. Men här finns också de oansenliga spåren. En notering på väggen i ett gammalt mobiliseringsförråd, ett nästan okänt minnesmärke eller ett litet kabelskåp i en skolkällare. Under de hundra år som Skåne haft ett ”modernt” försvar hann dåtidens Krigsmakt, nutidens Försvarsmakt, sätta många avtryck i landskapet.

Lämningarna i landskapet var för bara 10-15 år sedan helt ”naturliga” för vårt försvar. Det fanns också en medvetenhet om dessa ting och hemlighetsmakeriet var stort. Radioanläggningar och bergrum är idag platser som ”försvinner”. Genom den höga sekretessnivån passerar anläggningarna obemärkt förbi, och det finns till och med exempel där ingen, utanför en liten krets, haft en aning om dessa.

Boken Spår av ett försvar ger också en bild av den planering som låg bakom det skånska försvaret. Speciellt fokuseras på krigsplaneringen och krigsförbanden under kalla kriget. Skåne låg nära den tänkta fienden. Hur skulle det gå till? Vad skulle hänt? Hur skulle vi försvara oss? Ett unikt kartmaterial och tidigare hemligstämplade handlingar från Krigsarkivet ligger till grund för mycket av innehållet i boken.

Enorma mängder material, fordon och förnödenheter fanns lagrade runt i det skånska landskapet. Allt från sjukvårdsmaterial i Hästveda, till körklara och stridsberedda pansarfordon i trakterna av Ystad. Längs vår kust fanns kustartilleriets batterier färdiga att tas i bruk med mycket kort förvarning. Boken beskriver hur allt var tänkt att fungera.

Leif Högberg är författare och redaktör för den militärhistoriska tidningen Fort & Bunker. Han har skrivit bland annat Skåne-linjen och guideböckerna Militär utflykt och Fortsättningen!

Leif Högberg:
Spår av ett försvar. Skånskt försvar under två världskrig och ett kallt krig
Fort & Bunker
Utkom i augusti 2010