Vikingatider

Det finns många väletablerade föreställningar om vikingatiden. Om hornhjälmsprydda män som härjar, plundrar och återvänder hem. Men vikingatiden handlade om så mycket mer än strider. Den handlade om fyra sekler av global utveckling, nyfikenhet, mänskliga möten och resor till världens ände.

Vikingatider bygger på den senaste forskningen och målar upp en större och bredare bild av perioden. Ofantliga mängder föremål från den här tiden har hittats i Skandinavien, föremål som ofta har sitt ursprung i helt andra delar av världen. På samma sätt har de skandinaviska resenärerna lämnat spår på platser de har besökt.

Anna Lihammer och Ted Hesselbom tar nu avstamp i dessa fynd för att berätta om en fascinerande tid. Spåren blottlägger hur människor träffats över långa avstånd, utbytt erfarenheter, tagit dem med sig och omformat intrycken till något nytt.

Anna Lihammer är doktor i historisk arkeologi och har tidigare gett ut böckerna Arkeologiska upptäckter i Sverige och Vikingatidens härskare, som utsågs till Årets bok om svensk historia 2012, samt tillsammans med Ted Hesselbom Vikingen. En historia om 1800-talets manlighet. Ted Hesselbom är museichef på Sigtuna museum och har tidigare varit chef på Röhsska museet i Göteborg.

Anna Lihammer & Ted Hesselbom:
Vikingatider. När världen öppnades
Historiska Media
Utkom 2023

Recensioner i Dagens Nyheter och Helsingborgs Dagblad

Utsågs till Årets bok om svensk historia 2023