Levnadsöden av samma rot och stam

En nästan 600 sidor lång släktkrönika innehållande 5 000 personer från 1600-talet fram till dags dato. Alla är de ättlingar till paret Åstrad Hansson och Mätta Persdotter, som bodde i Varmlösa by, Katslösa socken i Skåne i slutet av 1600-talet. Av dessa är 2 000 nu levande och ofta försedda med aktuella bostadsadresser vilket innebär att var och en som vill se om grannen är släkt också kan göra detta.

Själva basen för boken utgörs av cirka 30 års forskning. Till denna har lagts ett års kompletteringar ifråga om mera sentida människor, sådana uppgifter som författaren ej fått med i sin ursprungliga forskning.

En kungstanke i boken är att en släktbok får inte bara får vara en släktbok: den ska egentligen vara läsvärd för alla och envar, inte bara för dem som är med i den. Levnadsöden av samma rot och stam innehåller domineras därför inte, som i så många andra fall vad beträffar utkomna släktkrönikor, av namn, år och orter. Här har varje person – efter bästa förmåga – försetts med en livssaga, en levnadsbeskrivning.

– En människa är ju inte bara ett namn. Istället är det så att bakom varje människa finns en levnad, en erfarenhet, ett liv. Det är detta jag velat skildra, säger Peter Larsson, och betonar samtidigt att han inte gjort minsta avkall på kravet att forskningen ska vara optimalt korrekt och väldokumenterad.

Författaren började släktforska redan som 11-åring och har nu tio boktitlar bakom sig, flertalet inom genren sydskånsk bygdehistoria.

Peter Larsson:
Levnadsöden av samma rot och stam
Cirka 600 sidor, inbunden
Utkom i september 2000