Arkeologiska rapporter blir lättare att hitta

Arbetsbild från arkeologisk utgrävning 1958-1960 i Häggum, Västergötland. Foto: Björn Allard (Public Domain)

Arbetsbild från arkeologisk utgrävning 1958-1960 i Häggum, Västergötland. Foto: Björn Allard (Public Domain)

Digitaliseringen av kulturarvet är en förutsättning för att det ska kunna bevaras, användas och utvecklas. Nu finns ytterligare 19 000 digitala rapporter tillgängliggjorda både i katalogen för Vitterhetsakademiens bibliotek och i Riksantikvarieämbetets Arkivsök. De flesta av rapporterna handlar om arkeologi.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

(2022-01-15)