Arkeologiska upptäckter i Sverige

I Arkeologiska upptäckter i Sverige berättar arkeologen Anna Lihammer om vårt lands största och mest fascinerande fynd. Platserna kan vara viktiga tack vare sina värdefulla skatter men de kan också ha gett oss ovärderlig information, som i grunden förändrat vår bild av det förflutna. För att kunna tolka upptäckterna placerar Lihammer in dem i ett historiskt sammanhang och berättar hur det moderna samhället avspeglas i tolkningarna.

Urvalet i boken är gjort med hänsyn till både geografi och kronologi, med tematiskt indelade texter. Läs bland annat om Loheskatten och offergåvor, om Kiviksgraven och förkristna offerplatser, om Alvastra kloster och medeltidens kyrkogårdar, Eketorp, Bäckaskogskvinnan, regalskeppet Vasa, bronsålderns hällristningar, Faxeholm och Korsbetningen.

Anna Lihammer är fil.dr i historisk arkeologi. År 2007 disputerade hon vid Lunds universitet med avhandlingen Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien som handlade om vikingatid och tidig medeltid. Hon har arbetat som arkeolog sedan mitten av 1990-talet.

Anna Lihammer:
Arkeologiska upptäckter i Sverige
Historiska Media
Utkom 2010

Nominerad till Årets bok om svensk historia 2010.