Sverige under andra världskriget

Bokomslaget

Andra världskriget upphör aldrig att fascinera oss. Den här boken kastar ljus över tio mindre kända militärhistoriska episoder. Var Sveriges beredskap god? Fanns det koncentrationsläger här? Var Sverige i sjökrig med Sovjetunionen? Ville den svenska militären gå i krig på Finlands sida?

I Sverige under andra världskriget lyfter flera av våra främsta militärhistoriska författare fram intressanta och oväntade perspektiv på vår historia under de dramatiska krigsåren 1939–1945.

Bokens redaktör Anders Frankson är verksam som militärhistorisk författare och redaktör på Pennan & Svärdet, som utges av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. I boken medverkar även Wilhelm Agrell, Tobias Berglund, Anders Ehrnborn, Lars Eriksson Wolke, Lars Gyllenhaal, Gustaf von Hofsten, Anders Johansson, Niklas Sennerteg och Kent Zetterberg.

Anders Frankson (redaktör):
Sverige under andra världskriget. Myter och legender
Lind & Co
Utkom 2020