Arkeologiska utgrävningar i Sverige har, under decennier, inte avrapporterats som de borde. Riksantikvarieämbetet har därför fått stora kostnader för att i efterhand försöka rekonstruera rapporter som aldrig skrevs. [P4 Gotland]

https://sverigesradio.se/artikel/5758661