Riddarhuset kan inte längre kontrollera vem som föds till adel i folkbokföringen. Nu kräver man att få tillgång till elektroniska uppgifter om huruvida barnen är födda inom äktenskapet eller inte. [DN]

https://www.dn.se/ekonomi/riddarhuset-vill-fa-veta-vilka-som-ar-oaktingar/