Det krävs en marinarkeologisk undersökning av Stångån i Linköping innan Ostlänken kan byggas. Dykningar kommer att genomföras under april-maj för att ta reda på mer om Linköpings historia. [P4 Östergötland]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5756268