Arkeologiskt symposium i Lund

Det finns idag ett växande intresse för det förflutna. De traditionella museerna får hård konkurrens av vikingabyar och medeltidsfestivaler och TV-serier som Riket och Utgrävarna ger höga tittarsiffror. Om nya vägar att nå ut med arkeologisk forskning och arkeologins roll i samhället handlar ett symposium vid Lunds universitet den 26-27 januari.

Symposiet ”Arkeologi och samhälle” lockar runt ett hundratal forskare och museiarbetare från Sverige och Norge till Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Men även om symposiet vänder sig till forskare och museifolk så är det allmänhetens intresse för arkeologiämnet som står i fokus.

– Vi står inför en framtid som utmanar till ett engagemang om kunskapsfrågor, profilering av ämnet arkeologi och kontakter med nya intressegrupper i samhället, säger Kristina Jennbert vid Lunds universitet som är en av symposiets arrangörer.

Jennbert ser sammankomsten som ett utmärkt tillfälle att diskutera formerna för en ”vassare humaniora” där nya aspekter på vetenskapens innehåll och form lyfts fram.

I ett tiotal föredrag behandlas bland annat teves arkeologisatsning med programmet Utgrävarna, tidsresor och arkeologi som varumärke inom populärkulturen.

Konferensen avlutas med en debatt där panelen diskuterar arkeologiämnet; Vad vill folket ha? Vad serveras? Vad vill arkeologerna? Debattledare är professor Eva Rystedt och i panelen sitter Mats Burström, Kristina Jennbert, Björn Magnusson Staaf, Bozena Werbart och Pirkko Ukkonen.

(2006-01-20)