Arkitekten Harald Boklund

Den i Malmö verksamme arkitekten Harald Boklund (1868–1924) är huvudperson i denna avhandling. Vi får följa hans liv och verksamhet från direktörsvåningen på Konstakademien i Stockholm, över studie- och praktikåren i kejsartidens Berlin och det produktiva kompanjonskapet med August Lindvall i industrialismens Malmö till hans roll som föreningsmänniska, arkitekt, kritiker och redaktör för Byggnadstidningen.

I Harald Boklunds liv, arkitektur och skrifter bryts tre attityder, den kosmopolitiska, den regionalistiska och den nationalromantiska. Avhandlingen fokuserar på det komplexa samspelet mellan dessa tre attityder, så som det yttrar sig i arkitektursituationen i Skåne och Malmö 1890-1930. Frågor kring influenser, särart och debatt i Skånes arkitektur står i centrum. I mycket är det en ganska okänd del av svensk arkitekturhistoria som presenteras.

En mängd byggnader och stadsbyggnadsprojekt behandlas, många för första gången. Arkitektens roll i brytpunkten mellan konst, teknik och samhällsbyggande belyses utifrån ett rikt källmaterial. Frågor om regionens roll kontra huvudstaden, om tyskt arkitekturinflytande på Sverige och om hur svensk arkitekturhistorieskrivning tagit form är föremål för kritisk granskning.

Henrik Ranby:
Harald Boklund. Kosmopolitiskt, regionalt och nationalromantiskt i Skånes arkitektur 1890–1930
Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet
Disputation: 22 februari 2002
Fakultetsopponent: professor Bengt O H Johansson, Stockholm