Över 2 500 analoga svenska långfilmer och 6 000 kortfilmer ligger inlåsta i Filminstitutets fryslager i Stockholm och Rotebro. Om de inte skannas till digital form är de snart förlorade för biopubliken. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/arkivdod-hotar-svensk-filmskatt/