Vasa-skeppets trä är mycket mer nedbrutet än vad man trott. Nya forskningsresultat visar att virket bara har halva hållfastheten kvar idag. Forskarna som gjorde de fysikaliska experimenten trodde först inte på sina egna resultat. [SR Vetenskap]

https://sverigesradio.se/artikel/5260748