Arkivens dag om skola, folkbildning och utbildning

För tredje året arrangeras Arkivens dag. I år är ”Skola, folkbildning, utbildning” det övergripande temat för Arkivens dag som arrangeras lördagen den 11 november. Arkiven lockar med att exempelvis titta på klasskamraters gamla betyg? Hur var det med läskunnigheten i Sverige innan folkskolan startade 1842 och vilka studiecirklar var populära under 1930-talet är några frågor som kan besvaras på under Arkivens dag.

Många arkiv kommer att belysa temat, andra arkiv presenterar sina unika och speciella dokument, spännande brevsamlingar, fotografier, kartor, ritningar och mycket mer.

Genom att arrangera Arkivens dag vill arkivsektorn uppmärksamma möjligheten att göra resor till förfluten tid, men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Innehållet i arkiven är inte bara vårt gemensamma kulturarv utan det är också kommande generationers framtid. I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga beslut likväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler.

Arkiv runt om i landet inbjuder till öppet hus, utställningar och föredrag. Arkivens dag presenteras på en egen hemsida.

(2000-10-30)