Arkeologen Else Nordahl ny hedersdoktor

Arkeologen Else Nordahl, Uppsala, har utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet. Hon kommer att promoveras den 26 januari nästa år.

Else Nordahl har bakom sig en lång och mångsidig yrkesverksamhet både som forskare och museitjänsteman. Som arkeolog deltog hon redan i utgrävningarna av båtgravsfynden i Valsgärde under ledning av Sune Lindqvist, dåvarande professor i arkeologi vid Uppsala universitet, och liksom Lindqvist har Else Nordahl genomfört arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala.

En av de senaste publikationerna om just Gamla Uppsala är studien av Uppsala-templet, publicerad 1996. Else Nordahl är också just nu i färd med att sammanställa en rad forskningsresultat om Gamla Uppsala. Hennes insatser för arkeologisk forskning om Sala silvergruva räknas också till hennes betydelsefulla insatser.

Inom museivärlden har Else Nordahl bland annat varit verksam vid Statens historiska museums medeltidsavdelning, där hon ansvarat för ett flertal stora utställningar. Else Nordahl var också under många är föreståndare för Sigtuna fornhem. Under senare år har hon varit både medförfattare och en drivande kraft i arbetet med flera internationellt viktiga monografiska publikationer som till exempel en om högreståndsgravar från Tuna i Västmanland.

(2000-10-29)