Årsbok för alla dalslänningar 2001

Hembygden 2001 har ett varierat innehåll av dalsländsk kulturhistoria. Årsboken inleds med en artikel som tolkar några av hällristningarna i Tisselskog som bilder av processioner och tjurkult. Med ett hopp på tvåtusen år framåt i tiden hamnar man i 1100-talet. Om den tiden handlar artikeln om den norske kungen Magnus barfot och hans anspråk på Dalsland. De skriftliga källorna är svårtolkade och vad som ansågs rätt eller fel kan bero på vilka källor man läser.

Resten av artiklarna i Hembygden 2001 utspelar sig i 1800- och 1900-talen. Folklivsforskaren Bengt af Klintberg beskriver sagoskildraren August Bondesson och hans möte med sagoberättaren Jakob Glader från Ör. Flera av Gladers sagor som inte tidigare tryckts presenteras och tolkas av författaren. Att översvämningar var vanliga förr i tiden kan man läsa om på ett annat ställe i boken. Ett sätt att lösa problemet var att sänka sjöarna, men det var inte alltid det bästa och enklaste. En artikel behandlar forskningen kring Dalformationen – Dalslands märkliga berggrund, som länge ställde forskarna på hårda prov, både fysiska och intellektuella.

Hembygden 2001
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
173 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2001