Två dygn som förändrade Sverige

År 1809 är Sverige ett land på undergångens brant. Den ryska armén har erövrat Finland och marscherar över isen för att anfalla rikets maktcentrum. I väster avvaktar en norsk styrka vid gränsen och i söder förbereder danska trupper en invasion av Skåne.

Kung Gustav IV Adolf vägrar trots påtryckningar att kalla in riksdagen och inleda fredsförhandlingar. Missnöjet kokar över och en upprorsarmé närmar sig huvudstaden samtidigt som en grupp officerare tränger in på Stockholms slott och griper kungen.

Börje Isaksons populärhistoriska bok skildrar de händelser som skakade Sverige under vintern och våren 1808-1809 – dramatiska skeenden som resulterade i att en kungaätt försvann, landet fick en ny grundlag och ett nytt kungahus. Detta är historien om revolutionen som blev ett avgörande steg på vägen mot ett demokratiskt Sverige.

Vi får följa med in i maktens korridorer och upprorsmännens slutna rum, men boken skildrar också soldaternas elände och aristokratins fester. Den är baserad på de inblandades brev, dagböcker och memoarer.

Börje Isakson är författare och journalist. Han har publicerat ett 40-tal böcker, såväl fack- som skönlitteratur och bland annat varit chefredaktör för Teknikens värld.

Börje Isakson:
Två dygn som förändrade Sverige – 1809 års revolution
Natur och Kultur
Utkom i januari 2009

Utsågs till Årets bok om svensk historia 2009.