Årsboken Uppland 2023

Den åttiofjärde årgången av årsboken Uppland innehåller ny forskning med anknytning till landskapet Uppland.

De sex artiklarna är ”Vattholma sanatorium 1905–11” av Britt-Inger Johansson, ”Trolldom i Uppland – kloka gubbar och gummor som botare” av Tommy Kuusela, ”Prästerna från Kvek” av Charlotta Medin, ”Upplandskubb – forntidsmat eller framtidsbröd” av Fredrik Fogelberg, ”Juthögen på Mora äng” av Mats G. Larsson och ”Upplands häradsallmänningar och fornlämningar” av Hans Göthberg.

Årsboken avslutas på sedvanligt sätt med rapporter från de lokala hembygdsföreningarnas arbete under 2022 samt årsberättelse för Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Uppland 2023. Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
Upplands fornminnesförenings förlag
Utkom 2023