Arturpriset till Sten Rentzhog

Föreningen Nordiska museets och Skansens Vänner tilldelar Artur-priset 2008 till docent Sten Rentzhog för hans ”utomordentliga insatser för svenskt museiväsen”. Priset delas ut för åttonde året och prissumman är 50 000 kronor.

Docent Sten Rentzhog är en av landets mest framstående musei-män. Under hans ledning (1971–2002) utvecklades Jämtlands länsmuseum Jamtli till ett av landets största och mest aktiva friluftsmuseer. En kort tid var han också styresman för Nordiska museet (1988–1991). Han har varit verksam i Länsmuseernas samarbetsråd samt i statliga och kommunala utredningar samt publicerat flera böcker i byggnadshistoria, kulturhistoria och museiteori, bland andra Jamtli Historieland 1998 och senast Friluftsmuseerna 2007. Han är en av initiativtagarna till Nordiska museets forskarskola.

Arturpriset, som är uppkallat efter Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare, utdelas för gagnelig kulturgärning i Artur Hazelius anda.

Tidigare mottagare av priset är Leif Andersson och Bo Wiberg på Hälsingegården Gammel-Låks i Järvsö, professor Carl Jan Granqvist och författaren Bengt af Klintberg, konst- och kulturhistorikern Åke Livstedt, författaren och journalisten Jane Fredlund och professor Ulrika Wolf-Knuts, Åbo akademi samt regissören Leif Stinnerbom och kostymskaparen Inger Stinnerbom, Västanå Teater.

(2008-05-05)