Eskilstuna stadsarkiv är Årets arkiv

Eskilstuna stadsarkiv har tilldelats utmärkelsen Årets arkiv 2008 för att arkivet trots knappa resurser ”med hög servicenivå och ett stort mått av framåttänkande” lyckas ge service till både invånare och anställda i kommunen.

För att uppmärksamma arkivens betydelse har akademikerförbundet DIK, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet inrättat utmärkelsen Årets arkiv. Juryn tog emot 46 förslag varav tre nominerades: Eskilstuna stadsarkiv, arkivfunktionen hos Volvo Powertrain i Skövde och Lantmäteriverkets arkiv i Gävle. På Arkivforum i Stockholm tidigare i veckan delades utmärkelsen ut för allra första gången.

DIK:s förbundsordförande Karin Åström Iko överräcker priset för Årets arkiv till stadsarkivarie Nils Mossberg
DIK:s förbundsordförande Karin Åström Iko överräcker priset för Årets arkiv till stadsarkivarie Nils Mossberg.
Foto: Birgitta Rydbeck.

Så här motiverar juryn utnämningen:

”Ett kommunarkiv ska ge service både till invånarna och till anställda i kommunen. Med knappa resurser lyckas Eskilstuna stadsarkiv göra detta genom att hålla en hög servicenivå och ha ett stort mått av framåttänkande. För besökare erbjuder arkivet generösa öppettider. Stadsarkivets hemsida är pedagogisk och lättnavigerad, vilket gör den intresseväckande och ”kittlar” den kunskapstörstande och nyfikne besökaren. Hemsidan erbjuder också en ingående anvisning inför arkivbesöket. Eskilstuna stadsarkiv arbetar aktivt med att tillgängliggöra material så att det blir nåbart från hemsidan.”

Juryn för Årets arkiv består av Karin Åström Iko, förbundsordförande DIK tillika juryns ordförande, Tomas Lidman, riksarkivarie, Staffan Smedberg, ledamot Svenska arkivsamfundet, Anastasia Pettersson, ordförande Näringslivets arkivråd, John Chrispinsson, journalist och författare samt Cecilia Wikström, vice ordförande Riksdagens kulturutskott.

(2008-03-09)