Socialdemokraterna vill införa ett rotavdrag som även skall gälla kulturbyggnader. Satsningen skall ge jobb och dessutom bevara kulturhistoriska värdefulla byggnader till kommande generationer. Det framgår av partiets alternativa vårbudget. [SvD]

https://www.svd.se/s-vill-ha-rotavdrag-for-kulturbyggnad