S vill ha rotavdrag för kulturbyggnader

Socialdemokraterna vill införa ett rotavdrag som även skall gälla kulturbyggnader. Satsningen skall ge jobb och dessutom bevara kulturhistoriska värdefulla byggnader till kommande generationer. Det framgår av partiets alternativa vårbudget.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2009-04-28)