Åsa Olovsson blev Alla tiders historielärare 2006

Åsa Olovsson på Tessinskolan i Nyköping har utsetts till årets pristagare av utmärkelsen Alla tiders historielärare. Hon får utmärkelsen för sitt starka engagemang i historieämnet och ambition ”att få eleverna att förstå hur historien påverkar deras samtid och framtid”.

Alla tiders historielärare är instiftad av Gleerups Utbildning och De Svenska Historiedagarna. Utmärkelsen kommer att delas ut till Åsa Olovsson under De Svenska Historiedagarna, som genomförs 29 september – 1 oktober 2006 i Riga.

Åsa Olovsson är Alla Tiders Historielärare 2006

Åsa Olovsson är Alla Tiders Historielärare 2006.

Åsa Olovsson har arbetat i fem år som lärare på Tessinskolan och strävar efter att göra den teoretiska historieundervisningen så praktisk som möjligt.

– Förra året skulle några av mina elever arbeta med källkritik, berättar Åsa Olovsson. Jag tog kontakt med en museipedagog på Sörmlands Museum och med hennes hjälp kunde eleverna få göra källgranskningen på brevväxlingen mellan två kvinnor som korresponderade under andra världskriget. Men det fanns endast brev bevarade från den ena kvinnan. Eleverna gjorde ett utmärkt arbete och museet har nu gjort en ”studielåda” av materialet.

Åsa Olovsson menar att lärandeprocessen kommer igång i och med att eleverna ställer relevanta frågor och för att motivera dem styr hon gärna arbetet så att det inte enbart blir teoretiskt utan också praktiskt och konkret. Vid ett tillfälle fick en av Åsa Olovssons klasser till och med ”adoptera” en industri. Åsa Olovsson anser att arbetet med historieundervisning är roligt och spännande och att det finns mycket att göra. Hon blev mycket glad över utnämningen ”Alla tiders historielärare”.

– Det är ju helt enormt, helt fantastiskt, säger hon. Jag tycker att jag har fått flera pris: att bli nominerad av en kollega är fantastiskt och att få åka till konferensen i Riga är också ett fantastiskt och som grädde på moset får jag bidraget till fortutbildningen.

(2006-09-20)