Ny chef för Statens historiska museer

Regeringen har i dag utsett Lars Amréus till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Förordnandet gäller från den 1 juli 2006 till den 30 juni 2012.

Lars Amréus är sedan 2000 biträdande museichef för Statens historiska museer och just nu tillförordnad chef. Han har tidigare arbetat vid Kulturdepartementet samt vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering.

Lars Amréus är ny överintendent vid Statens historiska museer och museichef på Historiska museet

Foto: Christer Åhlin/SHM.

– Jag vill verka för att forma en modern och engagerande museiverksamhet för både gamla och nya museibesökare till myndighetens tre museer: Historiska museet, Kungl. Myntkabinettet samt Tumba bruksmuseum. Viktiga utmaningar handlar bland annat om att utveckla en verksamhet som berör hela landet och att svara upp mot skolans och de ungas behov av historiska kunskaper och perspektiv, säger Lars Amréus i en kommentar.

Den förre museichefen Kristian Berg bad förra året regeringen att få bli entledigad från sin tjänst den 1 juni 2005, tre månader innan hans förordnade gick ut.

(2006-06-21)