Återuppbyggnaden av Dackestugan inleds

I veckan anlände en specialbeställd last med timmer till Kulturen i Lund. Timret kommer från cirka 200 år gamla träd som fällts i Värmland under vintern. Träd med de dimensioner som krävs för att återställa den mytomspunna loftboden från 1500-talet har tagit tid att hitta.

De längsta stockarna cirka 8,5 meter och är cirka 35 cm i diameter i topp. Timmerstockarna kommer från cirka 200 år gamla träd och är framtagna av Nyhamns såg och båtbyggeri i Nyhamn utanför Höganäs. När nu leveransen av timret är gjord kan det omfattande arbetet med att, med gamla metoder, återuppbygga Dackestugan äntligen påbörjas.

Timmer till Dackestugan

Arbetet med att återställa Dackestugan kommer att utföras av Kulturens timmerman Örjan Hörlin och projektet leds av Stadsantikvarie Henrik Borg. Tidplanen är att börja bila under april/maj och att Dackestugan ska färdigställas under 2011.

Dackestugan kommer ursprungligen från Uranäs socken i Småland och transporterades till friluftsmuseet i Lund av Kulturens grundare, Georg Karlin, under slutet av 1800-talet. Denna så kallade loftbod är en av de mest mytomspunna byggnaderna på Kulturen. Det finns nämligen uppgifter som kopplar samman Dackestugan med den småländske upprorsledaren Nils Dacke, som sägs ska ha övernattat i boden under upproret mot den svenska centralmakten och Gustav Vasa 1542 till 1543. Under senare tid har dock uppgifterna betraktats som tvivelaktiga bland annat då själva byggnadskonstruktionen ger anledning att tro att byggnaden snarare är uppförd under 1700-talet.

Under 2009 inleddes ett restaureringsarbete då byggnadens placering, nära en av museets murar med tiden bidragit till att delar av träkonstruktionen blivit fuktskadad. Under arbetet med att montera ner byggnaden togs även prover från trästockarna. Proverna visade att några delar av byggnaden kan daterats till 1516 vilket medförde att myten kring Dackestugan fick nytt liv.