Experiment och nya idéer ger museer stödpengar

Kulturrådet har fördelat sju miljoner kronor i utvecklingsbidrag till 31 regionala museer. Kulturrådet har bland annat prioriterat museer som i sina ansökningar presenterat satsningar på experiment, idéutveckling och nya former för samverkan.

Några museer som får stöd är Norrbottens museum som ska anställa en minoritetskonsulent och bland annat driva en blogg om minoritetsfrågor, Dalarnas museum som vill initiera ett internationellt grafikprojekt med nordiska skolelever på temat sagor och myter samt Röhsska museet i Göteborg som tänker göra ”Designhistorien i 3D” och låta barn utforska och spela sig igenom museets samlingar.

Regionmuseum Västra Götaland får bidrag för att skapa en naturvetenskaplig upplevelse för de allra minsta barnen som ska få vara med och styra innehållet. Tanken är att barn upp till två år ska visa vad de tycker är spännande när det gäller naturvetenskap.

Kulturrådet ger också stöd till tre regionala museer som gått samman med ytterligare två museer för att aktivera äldre, och stimulera deras minnen och upplevelser av kultur och kulturarv.

(2010-04-17)