Historikern i samhället

I antologin Historikern i samhället – roller och förändringsmönster diskuteras historikerns yrkesroller i relation till det moderna samhällets förändringar. Vilka övergripande tekniska och kulturella förändringar har bidragit till kretsloppen för historisk kunskap under det sena 1900- och det tidiga 2000-talet? På vilka samverkansytor finner vi i dag yrkesverksamma historiker? Hur ser samverkan ut och vem får räkna sig själv som ”historiker”? Frågor såsom dessa behandlas här ”i ett antal initierade, engagerande och bitvis provokativa texter om historikern och hens yrkesroll”.

Medverkande författare är Stefan Eklöf Amirell, Maria Cavallin-Aijmer, Samuel Edquist, Hanna Enefalk, Maja Hagerman, Helena Kåks, David Ludvigsson, Roddy Nilsson, Kenneth Nyberg, May-Brith Ohman Nielsen, Johan Samuelsson och Martin Åberg.

David Ludvigsson & Martin Åberg (redaktörer):
Historikern i samhället – roller och förändringsmönster
Gidlunds förlag
Utkom 2021